yrityselaman360blog.ey.com
Näillä vinkeillä selätät NFI-raportoinnin haasteet
Yli 500 henkeä työllistävissä yleisen edun kannalta merkittävissä PIE-yrityksissä julkaistaan pian ensimmäiset ei-taloudellisen tiedon NFI-raportit. Yritysvastuuraportointi on tärkeä osa yritysvastuuta ja vastuullisuus oleellinen osa liiketoimintaa.