yrityselaman360blog.ey.com
Koskeeko Human Rights Due Diligence myös meidän yritystämme?
Ihmisoikeuksilla tulisi olla paikka Human Rights Due Diligencen ja vaikutusarviointien kautta kaikessa toiminnassa. Extra-Financial information raportointi.