yrityselaman360blog.ey.com
Nämä verotuksen muutokset huomioitava yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen suunnittelussa
Verotukseen on odotettavissa merkittäviä muutoksia, kuten EU:n veronkiertodirektiivi ja OECD:n BEPS-hanke. Ne tulevat vaikuttamaan myös yrityskauppojen ja -järjestelyjen rakenteisiin.