yrityselaman360blog.ey.com
Tukeeko yrityksesi nykyinen tullistrategia liiketoimintaasi?
Tullimaailmassa puhaltavat parhaillaan muutoksen tuulet. Kesällä 2016 voimaan tulleen Euroopan unionin tullilainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutukset, erityisesti tulliprosesseille, ovat rajat …