yrityselaman360blog.ey.com
Aggressiivinen verosuunnittelu muutoksien kourissa
Aggressiivinen verosuunnittelu on ollut verokeskustelun kuuma termi viimeisten vuosien aikana. Termin sisällöstäkin on erimielisyytensä.