yrityselaman360blog.ey.com
Etelä-Afrikassa kaivosalan innovaatioita etsimässä
Globaalin verkostomme ansiosta me ey:läiset voimme lähteä kehittämään taitojamme eri puolille maailmaa. Liikkuvuus työn sisällä on tärkeää sekä henkilökohtaisen kehittymisen että toimipisteidemme v…