yrityselaman360blog.ey.com
Distansjobba utomlands – känner du till skattekonskvenserna?
Ska arbetstagare betala skatt i arbetsstaten eller i hemlandet? Till vilket lands socialskydd hör arbetstagare? Uppkommer några skyldigheter för arbetsgivaren? Den globala mobiliteten fortsätter at…