yrityselaman360blog.ey.com
Safe harbor no longer safe: henkilötietojen siirto USA:han – what to do?
EU-tuomioistuin antoi 6.10.2015 tuomion, jolla katsottiin mitättömäksi ns. Safe harbor -järjestelmä. Järjestelmä on ollut voimassa yli 15 vuoden ajan ja mahdollistanut sujuvasti eurooppalaisten hen…