yrityselaman360blog.ey.com
På EY kan revision vara mer än Excel-tabeller
Vad är det första du tänker på när du hör ordet revisor? Kanske en man klädd i kostym som inte riktigt sitter, gråa färger, invecklade Excel-tabeller eller kanske bollandet med siffror bland en pap…