yrityselaman360blog.ey.com
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen käsittely etenee
Euroopan unionin (EU) oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen uudesta tietosuoja-asetuksesta 15.6.2015. Asetus, joka ei edellytä erillisiä voimaasaattamistoimia jäsenvaltioissa, v…