yrityselaman360blog.ey.com
Tukeeko arvonlisäverojärjestelmä tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta EU:n alueella?
Euroopan unionin sisämarkkinoiden keskeisenä tavoitteena on helpottaa yritysten ja kansalaisten rajojen yli tapahtuvaa toimintaa sekä vähentää siihen liittyviä kustannuksia. EU:n jäsenmaiden välill…