yrakha.com
خالد الشورى: أسنان
بوادر ضوء الصباح تنسل من نافذة الحمام.. ضوءٌ شحيح ولكنه يكفي للرؤية. يقف الولد أمام المرآة محدقًا في انعكاسه، شاعرًا بشفقةٍ يشوبها اشمئزازٌ تجاه نفسه. دون أن يحيد نظره عن المرآة، يُدير مقبض الصنبور…