youc.ir
چرا هلند را سرزمین آسیاب های بادی می نامند؟ | You Can
کشور هلند دارای تعداد زیادی آسیاب بادی است و به همین دلیل به آن سرزمین آسیاب های بادی می گویند. قسمت اعظم خاک این کشور پایین تر از سطح دریا است.