youc.ir
مغز چگونه با حرف زدن با خودش آموزش می بیند؟ | You Can
یکی از بزرگترین چالش های مغز و اعصاب، توضیح تغییر ارتباطات عصبی برای بروز رفتارهای سازگارانه است. محققان سوئیسی نشان داده اند که مکانیسم های یادگیری در قشر