youc.ir
چکیده کتاب تصمیمات افراد بزرگ | You Can
کتاب تصمیمات افراد بزرگ نوشته کلاودیو فرناندز آروز در سال 2007 منتشر شده است و توضیح می دهد چگونه انتخاب های کارکنان باعث موفقیت یا شکست سازمان می شود.