yonaphoto.com
Guarding Dogs, DongShankou, Guangzhou, Guangdong, 2013
Guarding Dogs, DongShankou, Guangzhou, Guangdong, 2013