yonaphoto.com
The boy in his cart
Boy on cart, ZhaoQing, Guangdong, 2012