yogski.wordpress.com
Zakat dan Keadilan Ekonomi Masyarakat Islam
Kita melihat zakat sebagai syarat pembersihan harta sesuai Al-Qur’an dan sunnah. Tapi lebih dari itu, zakat adalah penopang ekonomi islam yang berkeadilan. Saya membahas betapa kerennya zaka…