yodannotes.wordpress.com
מעין הקדמה – איך נהייתי תלמידו של אלכסנדר
מגיל צעיר למדי ידעתי שאני רוצה להיות אדריכל. אולי קדמה אפילו לידיעה הזו האהבה לערים ולתכנון ערים. אבל אחרי שקראתי את ספרה של איין ראנד כמעיין המתגבר בגיל 14 ידעתי שאני רוצה להיות אדריכל. התחלתי לקר…