ynesilavukat.com
Tür Değişikliğinden Sonra Hisse Devrinde Vergi İstisnası
Hisse senedinin elde edilişi ile elden çıkarılması arasındaki fark Gelir Vergisi Kanunu’na göre “Değer Artış Kazancı” olarak Gelir Vergisine tabi tutulmaktadır. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ikti…