ynesilavukat.com
Toplu İşçi Çıkarımı Nedir? Nelere Uyulması Gerekir?
Genel olarak toplu işçi çıkarma İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı il…