ynesilavukat.com
İşyeri Kirasını Erken Feshederseniz Ne Olur?
Kira sözleşmenizi erken feshederseniz ve sözleşmenizde cezai şart varsa bu bedeli ödemeniz ya da cezai şart ödemekten kaçınmak istiyorsanız; kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek ödeme gücüne…