ynesilavukat.com
Baro Dersinin İptali | 11. Uluslararası Hukuk Kurultayı
Uluslararası Hukuk Kurultayı düzenlendiği zaman Baro dersi iptal ediliyor. Kurultay’da belirlenen gün gidip imza atmanız gerekiyor. Fazladan 2 tam gün daha katılırsanız 4 saat devamsızlık hak…