ynesilavukat.com
AVM'lerle İlgili Çeşitli Yargıtay Kararları
Bir kafede çay-kahve içmek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına girer. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas No: 2014/3572, Karar No: 2014/7037, Karar Tarihi: 02.05.2014 Olay özeti: Davacı yönet…