yksinarmosta.fi
Miten saavutan Jumalan siunaukset?
”Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa” (1. Kor. 1:30). Kirjakaupat ovat nykyäänkin täynnä kirjoja, joissa neuvotaan erilaisia teitä ja toimintamalleja Jumalan siunausten saamiseen.…