yinedergi.com
Girit Paradoksu
Yazar: Esma Türkmen MÖ 6. yüzyılda Giritli bir filozof olan Epimenides “Tüm Giritliler yalancıdır” demiştir. Ve bu söz söylendiği günden bugüne pek çok tartışmaya konu olmuş ve pek çok açıdan değer…