yinedergi.com
İslamlaşma Serüvenimiz Üzerine Bazı Mülahazalar
Yazar: Endülüslü Âdil İyisiyle kötüsüyle, tüm gerçekliğiyle insanlığın ve İslam aleminin durumu ortada. Umutsuzluk için çok neden sayılabilir. (En başında insanın karamsarlığa meyyal yapısı zikred…