yinedergi.com
“Bir Giritli, Bütün Giritliler Yalancıdır Dedi” Paradoksunun Mantıksal Değerlendirmesi
Yazar: Hümeyra Dinç Yunanca “παράδοξο” (parádoksos) kelimesi, “görüş, kanı, mezhep” anlamlarına gelen “dóksa” kelimesinden “para” ön ekiyle türemiştir. Terim anlamı olarak paradoks, “genel in…