yinedergi.com
Tez Konusu Belirlemek
Sosyal bilimler alanında yapılan akademik tezler hakkında yaygın olarak dile getirilen “çalışılmamış bir konu olması gerekir” kuralı aslında çok büyük bir yanlış anlamanın dışa vurumudur. Aksine te…