yinedergi.com
Kitapları Nasıl Okumalı?
Mortimer J. Adler, Charles Van Doren, Kitapları Nasıl Okumalı, Çev: A. Erkan Koca, Birleşik Yayınevi, Ankara 2011. Mevcut Baskı: Çev: A. Erkan Koca, Atıf Yayınları, İstanbul 2017. Kitap okumak anla…