yinedergi.com
Gaye Üzerine Bir Deneme II
Nesnelere ait bazı özelliklerin zihnimizce bir araya getirilmesi ile ‘kategorik’ bir bilgiye kavuşuruz. Mesela üreme ve beslenme özelliklerinin ayrıldığını düşünerek, memeliler ve sürüngenleri ayır…