yinedergi.com
Tuhfetü’t-Türk
Necmeddîn et-Tarsûsî (ö.758/1357), Tuhfetü’t-Türk: Tarsûsî’nin Siyâsetnâmesi, Haz: Muhammed Usame Onuş, Ed: Özgür Kavak, Hızır Murat Köse, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2018. Ya…