yinedergi.com
Bir Gezinin Ardından: Lyon Notları
Yazar: Mesut Özünlü 4 Nisan 2019 tarihi, bizce hayat takviminin önemli yapraklarından biriydi. Bir gezi başlıyordu Ankara’dan İstanbul’a… Oradan da Fransa’nın üçüncü büyük kenti Lyon’a… Heyecanlıyd…