yinedergi.com
Trajedi ve Trajikomik
Yazar: Gürbüz Deniz Tiyatro oyunlarının türleri için kullanılagelen trajedi ve trajikomik kavramları bir insanın gündelik hayatı ve düşünce dünyası içinde varlığını canlı bir şekilde sürdüren ve ki…