yinedergi.com
Bakamayanlar/Tehâfüt’ü Ahmet
Anlatıda bahsedeceğimiz şeyler gerçek, murad ettiklerimiz ise hayal ürünüdür. İsterdik ki tersi olsun, olmadıysa da sağlık olsun. Modern ontolojide psişik bir varlık olarak tanımlanan insanoğlunun,…