yinedergi.com
Arapların Gözünden Haçlı Seferleri
Amin Maalouf, Arapların Gözünden Haçlı Seferleri, Çev. Ali Berktay, Yapı Kredi Yayınları, 18. Baskı, İstanbul 2018. Yazımızda, Doğu’nun Limanları, Semerkant, Afrikalı Leo gibi meşhur kitapların Lüb…