yinedergi.com
Sabır ya hu
Necip Fazıl’ın Sabır Taşı kitabı üzerine yazılar- 4 Üzerine sözler söylenen sabrın muhatabı olmuşuzdur birçoğumuz. Dünya bu ya, türlü hali var. Ya mef’ul ya fâ’il… Efkarlanıp dillendiğimizde de iç…