yinedergi.com
Saklambaç
yok olan varlık mı fazlaydı var olan yokluk mu eksikti yokluk eksildikçe varlık fazlalaşıyordu fazlalık eksik geldikçe eksiklik fazla olmamış bir tamlıkta doğan hayat sonra olmuş bir tamlığa defned…