yinedergi.com
Kadının Erkeği / Erkeğin Kadını
Yazıya bu başlığı koymakla, erkek ve kadının birbirine nispetle anlaşılabileceğini ima etmiş oluyorum. Ne erkek, kadından bağımsız tam olarak anlaşılabilir; ne de kadın erkekten.