yildizsinema.com
SERGEY PARACANOV HAFTASI (2-5 ARALIK) | YTÜ Sinema Kulübü
1924 Gürcistan doğumlu Ermeni Sovyet sinema yönetmeni, kolaj sanatçısı Sergey paracanov; ortaya koyduğu eserlerdeki kendine haslıkla 20. yy.’ın önemli yönetmenlerinden sayılıyor. Yerelliğin öneminin farkında olan sanatçı esinini kafkas halklarının, özellikle içinde doğup büydüğü Gürcülerin, kültüründen bilhassa halk efsanelerinden alıyor. Sinemasını nitelendirirken kullandığımız destansı, şiirsel sıfatlarının sebebi de bu oluyor belki. Paracanov’un filmlerinin belkemiğini oluşturan kafkas …