yildizsinema.com
KÖTÜLÜĞÜN SIRADANLIĞI HAFTASI (16-19 ARALIK) | YTÜ Sinema Kulübü
Kötülük sorunu; kapsamı insanla sınırlı kalmayan tanrısal bir inayetin dünyevi kötülükle olan uyumsuzluğunu da içermesiyle tarihsel olarak daima sorun olarak ele alınmış, Antik Çağda Milet Okulu’nda başlayan bilimsel düşüncede ana problemlerden olmuş, Ortaçağ’da Hristiyanlık pratiğinin en önemli savunu alanını oluşturmuş ve özgür irade, kader kavramlarını şekillendirmiştir. 9.yy’la İslam’da ana ayrışmalarda doğayı nedensellik ve salt …