yildizsinema.com
ÇEK YENİ DALGASI HAFTASI | YTÜ Sinema Kulübü
1963’ün başları ile Sovyetler Birliği’nin Çekoslavkya’yı işgal ettiği 1968 yılının sonları arasına tarihlenen Çek Yeni Dalgası’nın sinema tarihinin en önemli dönemlerinden biri olmasına rağmen bilinirliği azdır. Dönemin Çek ve Slovak sinemacıları nihayetinde bir araya gelip bir Yeni Dalga olarak anılsalar da bu süreçte merkezi bir hareket yoktu fakat resmi olmayan bir manifesto olarak bu dönemin …