yildiraylise.wordpress.com
Harfler, kelimeler, mısralar
Harflerden bir köy kursak Benzer mi Şirinler köyüne? * Kelimelerden bir kule yapsak Benzer mi Babil kulesine? * Dizelerle bir durakta beklesek Benzer mi göğe bakma durağına? 2-6kasım2013 Şirinler k…