yhougam.wordpress.com
Tinjauan Aqidah Dalam Mengeraskan Basmalah
Diantara masalah fiqh yang dimasukkan dalam perkara aqidah : tidak mengeraskan basmalah (ketika membaca Al Fatihah) dalam shalat jahriyyah (Shubuh, Maghrib, dan Isya).