yeyeolade.wordpress.com
YORUBA OOOO!-ADALU YORUBA MUST BE KILLED!-IT HAS KILLED YORUBA OOOO!-FIGHT IT!-ATUNSE EDE YORUBA OOOO!
Adalu Yoruba must be fought against gangan! Yoruba oti KU! Atunse ede! We must warn ati correct each word we hear oooo!Omo Ile owe ko gbo Yoruba! Oluwa gbewa bori Ede Yoruba ooo! ASE wa wowowo!