yeyeolade.wordpress.com
YORUBA PROVERBS-MEANING “BE FOCUSED AND STEADFAST…”
Yoruba Proverbs (@yoruba_proverbs) tweeted at 7:00 AM on Thu, Nov 22, 2018: Asúrétete kò ní kọjá ilé, arìngbẹ̀rẹ̀ kò ní sùn sí ọ̀nà. / Those who run very fast are not going to run beyond their home…