yesustuhan.wordpress.com
Nyatakan Kesalahan
Tuhan menuntut umatNya untuk mengejar kebenaran lebih dari segala harta duniawi. Amsal 2:1 Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, 2:2 sehingga tel…