yerelce.wordpress.com
Bugünkü «Hasta Hâlimiz»in bir «Müsebbibi» de Kadınlardır!
***