yerelce.wordpress.com
Anahtarı Kimde Olacak ?
Kişisel Güvenliğimizin ! Popülizm kıskacında ve kurumsal geleceğine ilişkin buhranlı tartışmaların odağındaki AB’nin her şeye rağmen, dijital dönüşüm alanında dünyadaki kural koyucu ve yönle…