yerelce.wordpress.com
Türkiye’de «Mera Sorunu…»
Çölleşmeye Gitmeden Çözüm Bekliyor! Türkiye’de meralar halen süren bir bozulma ve küçülme süreci içinde. Bu küresel iklim değişikliğine ve erozyona katkı veriyor. Diğer yandan m…